Ekelidens historia

Ekeliden uppfördes i början av förra seklet av grosshandlare Gustaf Fredrik Åhrberg från Stockholm. Grosshandlaren och hans hustru Ebba Augusta Beata Ekerman bedrev pensionatverksamhet på Ekeliden.

På 1920-talet såldes Ekeliden till Signe and David Karlsson. I början av 1930-talet byggde de nya ägarna en Lillstuga som till att börja med blev bostad för Signes föräldrar. Under ett antal år lär Lillstugan också ha fungerat som mejeri. I slutet av 1930-talet uppfördes ytterligare en byggnad där Signe Karlsson startade syfabrik. Många av syfabrikens anställda var bosatta på Ekeliden, men här fanns också hyresgäster som inte arbetade inom textilindustribranschen.

I mitten av 1965 upphörde syverksamheten och Ekeliden köptes av billackerare Roger Hagberg och hans hustru Ingrid. De lät bygga om en ladugård till lackeringsverkstad. Tjugo år senare såldes Ekeliden till Claes von Zweigbergk, som bedrev billackeringsverksamhet på Ekeliden fram till våren 2007. Claes von Zweigbergk besökte oss på Ekeliden i början av 2014. Han tyckte det var spännande att vi skulle göra om hans lackeringsverkstad till ett B&B-boende. Tyvärr fick han aldrig se slutresultatet, eftersom han hade gått bort då vi några månader senare var färdiga.

Under sex års tid - från 2007 till 2013 - bedrevs ingen näringsverksamhet på Ekeliden, men i mars 2013 startade Ekeliden B&B. Det är inte utan att vi kände historiens vingslag, när vi återigen öppnade upp Ekeliden för betalande gäster. Sedan våren 2013 har vi tagit emot gäster i Lillstugan. Efter en omfattande ombyggnad av delar av lackeringsverkstaden har vi sedan våren 2014 också tagit emot gäster i de tre rummen i den byggnad som vi fortfarande kallar "Lackeringen".

Ekeliden är ett gammal namn för en ekbacke, vilket antyder att det finns gott om ekar på fastigheten. Och så var det en gång i tiden, men tyvärr inte numera. Billackeraren Claes von Zweigbergk sågade nämligen ner så gott som samtliga ekar; endast en ek finns kvar.

Vi som driver verksamheten på Ekeliden B&B heter Mats och Rosmari Gustafsson. Vi flyttade hit i slutet av 2006. Vi bor i huvudbyggnaden tillsammans med våra två underbara katter Aksel och Sigge. De var tre månader gamla då de kom till oss i juni 2016, ett drygt år efter att vår älskade katt Felix hade gått bort. Han blev 19 år gammal.